دانشجویی

شهید احمدی روشن برای استقلال فردی کار می کرد

شهید احمدی روشن و فرزندش

? مصطفی به دنبال کار جدی است، از تیپ‌هایی که تا پیدا کردن کار مهم همه‌ی زندگی‌اش را هم تعطیل کند نیست. حتی سوابق کار کردن در بچگی را در او می‌توان جستجو کرد، در دانشگاه هم برای استقلال فردی، کار می‌کند و از انجام کار حتی کارهایی مثل پست‌چی خوابگاه بودن ابایی نداشت. در انتخاب مسیر زندگی نیز انجام کار جدی و رفع نیازهای اصلی کشور مدّ نظرش است. مصطفی به دنبال کار جدی است، از تیپ‌هایی که تا پیدا کردن کار مهم همه‌ی زندگی‌اش را هم تعطیل کند نیست. حتی سوابق کار کردن در بچگی را در او می‌توان جستجو کرد، در دانشگاه هم برای استقلال فردی، کار می‌کند و از انجام کار حتی کارهایی مثل پست‌چی خوابگاه بودن ابایی نداشت. در انتخاب مسیر زندگی نیز انجام کار جدی و رفع نیازهای اصلی کشور مدّ نظرش است.مصطفی به دنبال کار جدی است، از تیپ‌هایی که تا پیدا کردن کار مهم همه‌ی زندگی‌اش را هم تعطیل کند نیست. حتی سوابق کار کردن در بچگی را در او می‌توان جستجو کرد، در دانشگاه هم برای استقلال فردی، کار می‌کند و از انجام کار حتی کارهایی مثل پست‌چی خوابگاه بودن ابایی نداشت. در انتخاب مسیر زندگی نیز انجام کار جدی و رفع نیازهای اصلی کشور مدّ نظرش است.مصطفی به دنبال کار جدی است، از تیپ‌هایی که تا پیدا کردن کار مهم همه‌ی زندگی‌اش را هم تعطیل کند نیست. حتی سوابق کار کردن در بچگی را در او می‌توان جستجو کرد، در دانشگاه هم برای استقلال فردی، کار می‌کند و از انجام کار حتی کارهایی مثل پست‌چی خوابگاه بودن ابایی نداشت. در انتخاب مسیر زندگی نیز انجام کار جدی و رفع نیازهای اصلی کشور مدّ نظرش است.مصطفی به دنبال کار جدی است، از تیپ‌هایی که تا پیدا کردن کار مهم همه‌ی زندگی‌اش را هم تعطیل کند نیست. حتی سوابق کار کردن در بچگی را در او می‌توان جستجو کرد، در دانشگاه هم برای استقلال فردی، کار می‌کند و از انجام کار حتی کارهایی مثل پست‌چی خوابگاه بودن ابایی نداشت. در انتخاب مسیر زندگی نیز انجام کار جدی و رفع نیازهای اصلی کشور مدّ نظرش است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن